Tags: sanatçı kafası

Pınar’ın Atölye Günlüğü

Pınar’ın Atölye Günlüğü

Resme yetenekli olduğumu öğrendiğimde 36 yaşımdaydım. Çok meraklı ve merakının peşine takılmadan duramayan bir insan olduğumdan resimle ilgili merak ettiğim herşeyi öğrenmek için bir yol buldum, denedim. Bunları paylaşmaya gelince başta biraz çekimserdim. Ne var ki temel değerlerinden biri katkısını sunmak, yani öğrendiklerinin üzerine kendi deneyimini ekleyerek aktarmak, daha doğrusu aktarmadan duramamak olan bir insanım.